Gặp gỡ 2020 vì Hợp tác và Phát triển

Chiều 17/12/2020, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức “Gặp gỡ 2020 vì Hợp tác và Phát triển” nhằm đánh giá, chia sẻ về tình hình hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc, ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của các cá nhân, các tổ chức, các đối tác trong sự phát triển chung của VUSTA năm 2020; đồng thời định hướng hoạt động, xác định các giải pháp, thúc đẩy phát triển các tổ chức KH&CN trực thuộc, tăng cường sự hợp tác với các bên.

Nguồn: TTXVN – https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/gap-go-2020-vi-hop-tac-va-phat-trien-5188020.html