Xếp loại kiểm tra IQ

29/11/2022 lananh 0

Biểu đồ phân bố chỉ số IQ test theo tỉ lệ dân số (từ mức IQ 100 – 150) Biểu đồ phân bố chỉ số Test IQ theo tỉ […]

CHỈ SỐ IQ LÀ GÌ?

29/11/2022 lananh 0

IQ là viết tắt của cụm từ “lntelligent Quotient” trong tiếng anh, có nghĩa là chỉ số thông minh. Là một khái niệm được đưa […]