Viện trưởng ThS. Lê Thị Lan Anh – Chủ tịch

20/06/2023 lananh 0

ThS. Lê Thị Lan Anh – Viện trưởng, Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt.
ThS. Lê Thị Lan Anh – Viện trưởng, Chủ tịch Viện cũng là người được giao trọng trách giữ vai trò Phó Chủ tịch Ban Giáo dục & Đào tạo Mạng Lưới Nữ Lãnh Đạo Toàn Cầu WLIN: WLIN Pasion USA khu vực châu Mỹ – (2021-2022) & WLIN ASIA khu vực châu Á (2022-2023).