Tặng 17 Học bổng từ 330k đến 3,3 triệu Khóa Học kỳ quân đội do Viện trưởng đào tạo

Dear Quý phụ huynh yêu mến của Viện Giáo dục IEDV, trong tháng 5/2017, Viện IEDV sẽ tặng 17 Học bổng/1 ngày trong các ngày 17,19,21, 23 và 25/5/2017.