KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRONG MÙA DỊCH BỆNH DO VIRUS COVID-19

Kính gửi anh/chị chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập,

Căn cứ Quyết định Số 1617/QĐ-BGDĐT ngày 07/06/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam (Ban vận động);

Căn cứ những thông tin phản ánh của một số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập về ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Covid-19 tới hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong bối cảnh vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán, như:

Học sinh nghỉ học, dẫn đến các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không có nguồn thu, trong khi vẫn phải chi trả chi phí thuê mặt bằng, lương giáo viên, đóng bảo hiểm xã hội, chi phí vệ sinh và khử trùng trường lớp,…

Với những cơ sở giáo dục có ít tiềm lực tài chính, ảnh hưởng của dịch bệnh càng lớn. Đặc biệt, các cơ sở GDMN mới thành lập đang đối mặt với nguy cơ không thể tuyển sinh sau khi hết dịch, bù lỗ kéo dài và nguy cơ giải thể cao.

Giáo viên mầm non chỉ nhận mức lương cơ bản, thậm chí một số nơi giáo viên phải nghỉ không lương. Nhiều chủ trường cho biết họ đã phải tính đến giải pháp cắt giảm nhân sự. Thị trường tuyển dụng giáo viên dự kiến nhiều biến động, dẫn tới sự thiếu ổn định của các cơ sở để đảm bảo sẵn sàng đón trẻ quay lại trường sau khi hết dịch.

Để có cơ sở khoa học và đánh giá khách quan tác động của dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra với ngành mầm non nói chung và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nói riêng, Ban vận động thành lập Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam tiến hành khảo sát thực trạng ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra từ đó hiểu được thực tế xử lý của các cơ sở cũng như mong muốn hỗ trợ của các cơ sở.

Link khảo sát: https://forms.gle/waF7RMnpVGRBo8Ex8

Từ kết quả khảo sát, Ban vận động sẽ có báo cáo thực trạng và đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố cũng như các tổ chức tài chính, các công ty đang cung cấp dịch vụ/sản phẩm cho ngành mầm non và phụ huynh học sinh chung tay góp sức hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vượt qua thời điểm khó khăn này.

Rất mong anh/chị chủ trường dành khoảng 3 phút để điền thông tin khảo sát chân thực, khách quan nhất giúp chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

—————————

Hiệp hội Giáo dục mầm non Ngoài công lập Việt Nam

Website: https://mamnonvietnam.vn/
Hotline: 0867.563.236
Email: bankthuky@mamnonvietnam.vn