K23_Tập thuyết trình về một nội dung không phải sở trường

Khó khăn vô cùng, có nhóm tập đến 15 lần. Đôi phút muốn bỏ cuộc.

Chưa nói đến nội dung, việc những bạn chưa bao giờ thuyết trình, áp lực trước thầy, trước bạn đã đủ lớn; áp lực trước máy quay còn lớn hơn gấp bội.

Nói vấp >>> làm lại
Nói nhầm ->>> làm lại
Lặp từ >>> làm lại
2 bạn nói tốt, 1 bạn chưa tốt >>> làm lại

Khổ luyện lắm, cả nhà thả tym <3 động viên các con đi.

Nhật ký ngày 3, K23 Trại hè bản lĩnh lãnh đạo trẻ.
Đà Lạt, 2/7/2017

Ban truyền thông

Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt