K23_Kỹ năng thuyết trình & bản lĩnh trước máy quay

Đầu tiên, để làm quen với việc thuyết trình, K23 được hướng dẫn làm việc nhóm, viết bài theo chủ đề & học thuộc, tập nói cho nhau nghe.

Đến giờ kiểm tra, nhiều nhóm xung phong lên nói trước (vì nói xong được đi chơi)

Nhưng trước máy quay, biết bao áp lực vô hình. Nhiều bạn căng thẳng đến “thừa” tay chân, mặt thiếu vitamin cười, rồi quên bài…

Nhóm thành công nhất là quay 2 lần là đóng máy. Có nhóm 10 lần chưa có sản phẩm.

Có những việc tưởng rất dễ nhưng lại khó không tưởng.

Văn ôn võ luyện, có công mài sắt có ngày nên kim. Chúng ta cùng chờ đợi K23 tỏa sáng ngày gần nhất ạ.

Nhật ký ngày thứ 3 xa nhà
K23 Trại hè bản lĩnh lãnh đạo trẻ
Đà Lạt, 2/7/2017

Ban truyền thông

Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt