K24_Nhật ký ngày 2

19/07/2017 lananh 0

Các chiến sĩ K24 đã đi tới những đâu và đã làm những gì trong ngày thứ 2 này… Mời bố mẹ tiếp tục theo […]