Trang chủ Uncategorized Xếp loại kiểm tra IQ

Xếp loại kiểm tra IQ

Chia sẻ

Biểu đồ phân bố chỉ số IQ test theo tỉ lệ dân số (từ mức IQ 100 – 150)

kiem tra iq phan bo theo ti le dan so, IQ 100 - 150

Biểu đồ phân bố chỉ số Test IQ theo tỉ lệ dân số (từ mức IQ 126 – 186)

kiem tra iq cao cap phan bo theo ti le duoi 5%, IQ 126 - 186

Xếp loại IQ:

Chỉ số IQ Test từ dưới 85, thuộc loại thấp (tỉ lệ 16%)
Chỉ số IQ Test từ 85-115, thuộc loại bình thường (tỉ lệ 68%)
Chỉ số IQ Test từ 115-130, thuộc loại thông minh (tỉ lệ 14%)
Chỉ số IQ Test từ 130-145, thuộc loại rất thông minh (tỉ lệ 2%)
Chỉ số IQ Test từ 145 trở đi, thiên tài hoặc cận thiên tài (tỉ lệ 0.1%)

VẬY CHỈ SỐ IQ CỦA BẠN LÀ BAO NHIÊU?