THUẬN THIÊN

“Thanh giả tự thanh
Thiên thu vạn tuế
Châu về hợp phố
Đồng khí tương cầu

Thiên cao địa hậu
Hữu chí cánh thành
Thiên lý chi hành
Thủy ư túc hạ

Thanh uy thiên hạ
Danh sư xuất cao đồ
Thiên ngôn vạn ngữ
Vân đạm phong kinh

Thiên địa hữu tình
Thuận thiên, hành đạo.”

___________________________
1) Xuất phát từ thực tế, nhiều bạn trẻ thời nay ngại đọc sách cổ, hoặc nếu có, thì đọc từng câu danh ngôn rời rạc rất khó nhớ. Lan Anh sưu tầm và sắp xếp lại một số danh ngôn của Lão Tử theo vần điệu giúp bạn trẻ dễ đọc, dễ nhớ hơn. Mỗi câu đều có điển cố, điển tích; nếu chưa hiểu, bạn nên tra cứu, hỏi GIÁO SƯ GOOGLE.

Cứ share nếu bạn thấy hữu ích nhé!

2) Các cao nhân đi qua, xin chớ chê cười.

By Lê Thị Lan Anh – Viện trưởng Viện Giáo dục IEDV
Http://lethilananh.vn
Hà Nội, 26/5/2018

#ParisMontessoriSchool
#VienGiaoDucIEDV