Tam Đảo mù sương

Chẳng cần chạm mà sương lùa mái tóc
Không tìm mà mây phủ trên vai
Cõi trần ngỡ tựa thiên thai
Rủ nhau lên núi, sớm mai bồng bềnh.

Tam Đảo, 19/6/2019