Nhật ký K31 TRẠI HÈ BẢN LĨNH LÃNH ĐẠO TRẺ

“Muốn đi nhanh hãy đi 1 mình. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau.” Người lãnh đạo không thể làm được việc lớn nếu chỉ 1 mình. Người lãnh đạo có tâm cũng không bao giờ bỏ đồng đội lại phía sau quá xa, họ phải cúi xuống, hỗ trợ, huấn luyện và giúp đồng đội mình cùng trưởng thành.

Và hôm nay, các leader trẻ đang giúp nhau, học từng nhóm nhỏ để ngay cả các cộng sự tí hon vẫn có thể tỏa sáng trong tập thể.

Đó là tinh thần mà chúng tôi, team K31 đang ngày đêm trao truyền đến học trò.

Tối nay, 21h, phòng sinh hoạt chung vẫn sáng đèn.

Yêu thương không chỉ bằng lời nói…!!!

Nhật ký K31 TRẠI HÈ BẢN LĨNH LÃNH ĐẠO TRẺ
Đà Lạt, 3/7/2018