Nhật ký K26 – khóa đào tạo Giáo viên Montessori tinh hoa

Trong cuộc đua trên đường đời không tự định ra mục tiêu, không tự hoàn thiện mình trong nghịch cảnh sẽ không dễ thành công.
Nhiều người không thiếu lòng tin, năng lực và trí lực nhưng vì không định ra mục tiêu hoặc không chọn đúng mục tiêu nên đã không thể thành công. Lý do rất đơn giản, một xạ thủ bắn trăm phát trúng cả trăm nhưng nếu không có mục tiêu mà bắn theo thói quen kết quả sẽ ra sao? Giống như con lừa suốt ngày đi quanh cối xay nhưng vẫn giậm chân tại chỗ chẳng tiến được đến đâu. Đó là do không có mục tiêu.

(Trích 10 bí quyết thành công của người Do Thái)

Xác định rõ mục tiêu trong 6 tháng quyết liệt với Khóa đào tạo Giáo viên Montessori sẽ giúp K26 hoàn thành khóa đào tạo một cách xuất sắc nhất. Từ đó giúp cô sống tử tế và hạnh phúc với nghề trồng người tinh hoa.

Nhật ký K26 – khóa đào tạo Giáo viên Montessori tinh hoa