Nhật ký cho “bộ đội siêu nhí”

“Hai sinh viên nhí nhố
Cũng nếm mật nằm gai
Suốt những chặng đường dài
Đồng hành cùng với mẹ.

Bộ đội mà, phải thế
Tôi luyện trong gian nan
Để mai này lớn khôn
Chẳng quản gì thử thách.

Rèn từ trong trứng nước
Biến chân cứng, đá mềm
Con hãy sống hiên ngang
Chớ bao giờ luồn cúi.

Bàn tay con rắn rỏi
Tự khắc cuộc đời mình
Gai góc hay đềm êm
Chính là do con họa.

Mẹ tin trước sóng cả
Con luôn vững tay chèo
Con của mẹ, ngoan nào
Cùng tiến bền, con nhé.”