Thi thực hành K18-Ngày thứ nhất, chảo lửa tại IEDV

Sau bốn tháng diễn ra khóa đào tạo Giáo viên Montessori tinh hoa đảm bảo đủ 4 quy trình, ngày 20 và 21/12/2018 Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt đã tổ chức kỳ thi thực hành giảng cuối khóa cho các học viên K18.

Hội đồng chấm thi gồm: 
(1) Viện trưởng Lê Thị Lan Anh – Chủ tịch hội đồng
(2) Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Thanh Hương – Ủy viên
(3) Phó Giám đốc Vũ Quang Thăng – Thư ký hội đồng.

Vượt qua sự lúng túng, hồi hộp của buổi thi, các thí sinh đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Sau hơn năm chục bài thi của các thí sinh tham gia, Lãnh đạo các trường Mầm non Montessori tinh hoa tham gia buổi thi đều cảm thấy hài lòng về kết quả các giáo viên nhận được và quá trình đào tạo tinh hoa của Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt.

Còn tiếp,…………………