Lập đông

Sớm mai Hà Nội lập đông
Gió mùa buốt lạnh, mưa dông bốn bề
Hắt hiu lối nhỏ trăng thề
Chênh vênh tơ liễu bên lề quạnh hiu.

Thương nàng hoa sữa buồn thiu
Ngát hương một bóng, cô liêu cuộc tình
Đông qua dấu nắng vô hình
Họa mi, sưa trắng… lặng thinh nồng nàn.

Và rồi, đông vẫn cứ sang
Đóng băng khúc nhạc, vỡ tan nốt trầm.
Trách chi người tấu nguyệt cầm
Đông gieo buốt giá, suối ngầm cô liêu.

08/10/2018

By Lê Thị Lan Anh
Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt.