Khóa đào tạo Giáo viên Montessori tinh hoa tháng 5/2018

Cảm quan là điểm tiếp xúc giữa con người với môi trường. Khả năng của con người thông qua những kinh nghiệm cảm quan mà trở nên tinh tế hơn, sự phân biệt đầy tinh tế này là kết quả của quá trình luyện tập trong cuộc sống hằng ngày.

​Trẻ nhỏ muốn thích ứng được với cuộc sống hiện đại và thời tương lai, nhất định phải có năng lực quan sát nhạy cảm trước môi trường, hình thành nên những phân tích và phán đoán cần thiết khi quan sát. Mà mục tiêu của giáo dục cảm quan chính là dạy mỗi đứa trẻ trở thành một nhà quan sát, điều này chủ yếu thể hiện trên hai phương diện:
– Từ góc độ sự phát triển của một cá nhân: chúng ta hy vọng có thể giúp trẻ phát huy tốt những tiềm năng tự nhiên ban tặng.
– Từ góc độ sự phát triển của xã hội: chúng ta hy vọng những đưa trẻ sau này có thể thích nghi tốt hơn với môi trường.

​Do đó, giáo viên cũng cần luyện tập thực hành với giáo cụ một cách chuyên tâm và kiên trì mỗi ngày.

________________
TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO:
Khóa đào tạo lãnh đạo, chủ trường: https://bit.ly/2wBg9p5

Khóa đào tạo Trợ tá Montessori: https://bit.ly/2Ig92nu

Khóa đào tạo GV Montessori tinh hoa: https://bit.ly/2rCkEuG
_________________
LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA GẦN NHẤT:
Khóa đào tạo tại Hà Nội: Ngày 21/05/2018.
Khóa đào tạo tại HCM: Ngày 04/08/2018.
Link đăng ký tham gia các khóa học: https://bit.ly/2IwbY2G
_________________
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO:
Đơn vị đào tạo – Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt:http://iedv.edu.vn
Chuyên gia đào tạo – Viện trưởng, ThS. Lê Thị Lan Anh:https://lethilananh.vn
_________________
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt
Hotline: 0898 571 456 (Mr Quang Thăng); 090 228 98 11 (Mrs Lan Anh).
Email: cskh.vieniedv@gmail.com.