K40- TÌM HIỂU VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Là những thế hệ trẻ của thế kỷ 21, các bạn nhỏ đang được sống và nuôi dưỡng trong những môi trường đầy đủ. Nhưng để trở thành những công dân toàn cầu để có đủ kỹ năng, bản lĩnh, trí tuệ để vượt qua được khỏi “cái ao làng”, trẻ cần được dạy và rèn luyện những phẩm chất cần thiết để thành công trong hành trình khẳng định bản thân.

Chuyên đề: Phẩm cách công dân toàn cầu giúp các bạn học viên K40 tự khám phá bản thân mình liệu có sở hữu những phẩm chất cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo tài ba, mẫu người có thể lôi cuốn người khác và làm nên việc lớn không?

Với 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: các con sẽ hiểu rằng, trở thành một nhà lãnh đạo cần có thời gian. Theo Nguyên tắc Tiến trình, năng lực lãnh đạo phải được bồi đắp mỗi ngày, chứ không phải chỉ trong một ngày. Sự phát triển đó một phần nhờ vào việc học hỏi nguyên tắc lãnh đạo, vì đó là những công cụ chỉ ra cách thức hoạt động của công việc lãnh đạo.

Chuyên đề: TÌM HIỂU VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU phiên bản video.

Để xem full video, bố mẹ vui lòng click TẠI ĐÂY