K40 – Đêm tri ân: Dung dưỡng lòng biết ơn

Gieo trồng lòng biết ơn cho cây đời xanh mãi…

 

Các con cần biết rằng: Lòng biết ơn là sự vun trồng và dung dưỡng thường xuyên.

Lòng biết ơn không chỉ là lời nói xuông mà các con cần phải thể hiện qua hành động, ý chí thì điều đó mới thực sự ý nghĩa.

Lòng biết ơn là thái độ sống mà mỗi chúng ta cần phải trân trọng.

 

 

CÔNG DÂN TOÀN CẦU không chỉ là những người có trí tuệ, có khát vọng, ý chí, bản lĩnh …mà còn cần có lòng vị tha, biết yêu thương từ những điều dung dị nhất

 

#K40_traihe_congdantoancau