K24_Nhật ký ngày đầu tiên tại đất nước Singapore xinh đẹp

Mới 1 ngày trải nghiệm thôi mà đã có rất nhiều ước mơ:

– Con sẽ phấn đấu để đi du học Singapore
– Con muốn xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đẹp như Singapore.
– Con thích nước mình văn minh như họ…

Hãy cứ ước mơ & kiến tạo đất nước. Cha mẹ & thầy cô luôn chắp cánh cho các con!

Đúng là, đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn.

Singapore ngày 17//2017

Ban truyền thông

Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt