K24_Cả đoàn check-in làm thủ tục sân bay hoàn tất

Đến cửa hải quan, nhìn thấy đoàn áo xanh đáng yêu quá, các chú công an đi ra, dẫn cả đoàn vào 1 line riêng. Đang xếp hàng dài, được chú công an dẫn ra 1 cửa riêng, ai cũng rất vui, tíu tít cảm ơn chú.

Đầu Hà Nội khởi hành thuận lợi.

Đầu HCM cập nhật sau nhé.

Ban truyền thông

Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt