K23_Tìm hiểu, viết bài & thuyết trình về Nhà thờ Con Gà, Đà Lạt

Nếu được giao nhiệm vụ tìm hiểu, viết bài & thuyết trình về Nhà thờ Con Gà; bạn sẽ làm gì?

Từ đó, từng nhóm 3 bạn tỏa đi các hướng, tìm hiểu, tra cứu thông tin. Cùng nhau ghi chép, viết lại & lần lượt thuyết trình.

Khó nhất của bài học sáng nay là:
1. Tìm hiểu về một nơi mà trước đó bạn có rất ít thông tin.
2. Thuyết trình về một nội dung mà không phải sở trường.
3. Thông tin tiếp nhận hoàn toàn mới.
4. Thuyết trình tại chỗ – nơi có nhiều khách du lịch đi lại.

Để làm được, đòi hỏi sự tập trung cao độ của học viên, bản lĩnh đứng không chỉ trước đám đông mà là bản lĩnh thuyết trình nơi công cộng – cho cả người quen và người lạ.

Nếu như tối qua, trong phòng nhỏ, nhiều bạn còn lúng túng, đùn đẩy chưa dám bước lên giới thiệu; thì sáng nay, các nhóm đã chủ động lên thuyết trình, độc lập trình bày thông tin.

Nhật ký ngày thứ 2, K23
Đà Lạt, 1/7/2017

Ban truyền thông

Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt