K23_Lễ tri ân của những nhà lãnh đạo trẻ

Có gan dạ, gai góc đến đâu thì chắc hẳn ai cũng sẽ có những lúc yếu lòng và bật khóc. Các con đã khóc trong sự yêu thương dạy dỗ của ba mẹ và thầy cô, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và tất cả yêu thương được gói trọn trong ấy…
Thầy cô tự hào vì các con! Ba mẹ tự hào về các con!

Ban truyền thông

Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt