Hành trình mới cùng IEDV & Hệ thống Paris Montessori School

Hành trình phía trước chắc chắn vững vàng hơn, sắc màu hơn khi chúng ta có nhau, chung tay kiến tạo cùng phát triển.

Phương châm phụng sự trong từng hành động nhỏ của chúng tôi là “Tận tâm, thông thái, tinh tế, thực tế & tử tế”.

Mục tiêu hướng đến nền giáo dục văn minh, tôn trọng sự khác biệt, hòa ái & bao dung.

Bạn biết không, trong con người bạn, con người tôi hay bất kỳ ai não trạng bình thường ngoài kia đều có những năng lực thiên tài tiềm ẩn, đều hội tụ phẩm chất tôn quý, thiện trong. Chúng tôi ước mong được đồng hành cùng Quý vị, cùng Quý Cha Mẹ, Quý Thầy Cô trong hành trình khai mở, dung dưỡng & phát triển năng lực thiên tài đó.
Chúng tôi nguyện cùng nhau xây dựng HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC HẠNH PHÚC – nơi Đại gia đình IEDVers, Parisers đều hạnh phúc:

HỌC TRÒ hạnh phúc – THẦY CÔ hạnh phúc – NGÔI TRƯỜNG hạnh phúc – GIA ĐÌNH HỌC TRÒ hạnh phúc.

IEDV & Paris Montessori – nơi muốn đến, chốn mong về!
Cảm ơn Trời Đất đã cho chúng ta được đến bên nhau, được cùng nhau chia sẻ, hợp tác, đồng hành, kiến tạo & phát triển!!!

Hà Nội mùa thu 2020
10/9