HÀNH TRÌNH CỦA VINABACUS TẠI THÀNH VINH!

HÀNH TRÌNH CỦA VINABACUS TẠI THÀNH VINH!
Vinh, 11/4/2021
Đánh dấu khoảnh khắc khai trương của Trung tâm VinaBacus Hưng Lộc ( Vinh, Nghệ An). Chúc mừng giám đốc Lành Nguyễn và chúc mừng Vinabacus Hưng Lộc khai trương hồng phát.
Hạnh phúc khi nhìn thấy sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống VinaBacus Việt Nam.
Cảm ơn cánh tay nối dài của Viện IEDV tại Nghệ An – Giám đốc đại lý cấp 1 Trang Trần Vinabacus đã có nhữnh kết nối bền chặt cho sự phát triển của VinaBacus.
Chúc mọi sự cát tường – Như ý!