Góp ý Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi)

Đất nước gọi là…em lên đường, bất chấp việc phải đổi vé, đổi lịch, đổi giờ bay. May là được Vietjet của chị Thảo ship về đêm qua để sáng nay phi trâu đến đây.

Ơn giời, trong 24 ý kiến tham luận góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) của các nhà khoa học/chuyên gia trong ngành, có vài ý kiến nhỏ của em.

Có bạn biết em đổi vé, đổi giờ bay ra trong đêm vì GIẤY TRIỆU TẬP này đã tặc lưỡi: Ôi dào, gửi ý kiến cũng được, hà cớ gì phải bay ra. Em chỉ nghĩ vầy, ai cũng coi giáo dục là VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ, thì lấy ai chịu trách nhiệm.

Phải không các bác???


#Góp_Ý_Dự_Thảo_Luật_Giáo_Dục (sửa đổi)