Đêm Sài Gòn

Sát gần nhau chưa chắc là bạn
Xa ngút ngàn đâu hẳn đã quên.

Ở đời chí cốt khó nên
Lờ nhờ, nhạt nhẽo… chán hơn một mình.

Vạn dặm hay chốn cực gần
Không cùng quan điểm há thân bao giờ?!

Đêm Sài Gòn, 24/11/2016