Chuẩn bị cho ngày học viên tốt nghiệp

Bao nhiêu yêu thường dồn hết cho họ, mũ áo trang nghiêm nè, ảnh đẹp nè, bằng sang nè…; thân em và #Team_Chiến_Binh_Viện_Giáo_Dục_IEDV chỉ bé nhỏ vầy thôi.

Thêm một lứa học viên sắp rời Viện Giáo Dục, trở về với cương vị công tác vốn có. Họ là Nhà đầu tư, Chủ trường, Hiệu trưởng, Hiệu phó, họ là lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị…; nhưng hơn hết, họ trở về để BẮT ĐẦU GÂY DỰNG HÀNH TRÌNH MỚI, trao truyền nguồn sống mới, tri thức mới, văn hóa mới đến cộng sự, đồng nghiệp, phụ huynh và học trò.

Để có NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC
phải bắt đầu từ NGƯỜI THẦY HẠNH PHÚC

Để có NGƯỜI THẦY HẠNH PHÚC
phải bắt đầu từ CÁI NÔI GIÁO DỤC HẠNH PHÚC.

Và chúng tôi, lại tiếp tục chào đón các thế hệ học viên mới, khóa sắp tới sẽ khai giảng vào đúng 20/10 nhé. Vì là khóa khai giảng ngày đặc biệt, nên cũng sẽ có ưu tiên đặc biệt dành tặng Quý Cô khi đăng ký.

P.s: Team K18 đã sẵn sàng cho ngày TỐT NGHIỆP Khóa Quản lý, lãnh đạo trường Montessori chưa???