Vè nói ngược HÀ GIANG & BOT

Con ơi ta bảo con này
Chớ đi cày cấy cho đầy túi cơm
Con cứ dựng BOT thu thêm
Dăm ba tháng sẽ lên tiên với trời.

Học chi cho phí cuộc đời
Đến Hà Giang sống, 9,10 ngon ơ
Đại học chỉ cần lơ mơ
Xếp chồng đô Mỹ, bằng thơ đỏ lòm

Ra trường chắc chắn chỗ ngon
Ghế êm, ô chắc, mưa bom sá gì
Khó quá, tiền đó lô đề
Chuyển sang cá độ, sợ chi đê tràn

Chưa hết, nếu con nhọc nhằn
Tìm chồng hoặc vợ biết lăn kiếm tiền
Ung dung thụ hưởng sướng liền
Quỹ đen, quỹ đỏ, liên thiên trước đời

Chao ôi!
Thế sự đã rồi.
Xót xa nhân thế…
những lời ngược tai.

Bình Dương, 17/7/2018

By Lê Thị Lan Anh
Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt.

Nguồn ảnh: internet!