Thu Hà Nội

Gió lạnh ùa về rối tóc mây
Thương đêm hoa sữa bóng hao gầy
Hương thu vội vàng vờn qua phố
Áo mỏng đường khuya, buông heo may…!!!

28/9/2018
By Lê Thị Lan Anh