THINH KHÔNG

Thinh không gác nhỏ lưng đồi,
Hạc riêng cõi vắng, mây trời tịnh yên.
Thinh không trà sách, hữu duyên
Thinh không nốt nhạc, hồn thiêng gió ngàn.

Thinh không hội ngộ giữa đàng,
Thinh không hạnh phúc, yên an một đời.
Phước duyên ta đến bên người,
Thênh thang bốn bể, ước hoài thinh không.

Đà Lạt, 7/7/17

By Lê Thị Lan Anh

Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt.

P.s: Thơ biên tại Đà Lạt, ảnh Sapa