Tặng các con ngày nhập trường!

Năm học này đặc biệt phải không con

Chúng mình nhập trường khi tiếng ve ngân rộn rã

Khắp ngả đường phượng vĩ trổ màu đẹp quá

Và bàng lăng tím thẫm yêu thương.

 

Khi thế giới, nhiều quốc gia trẻ em chưa được tới trường

Thì chúng ta thấy mình thật may mắn

Các con ở đây, tiếp thêm màu hường cuộc sống

Giữa tâm dịch Cô Vi đang tàn phá bao vùng.

 

Biết ơn đất nước mình đã thật anh hùng

Kiên trung, kết đoàn một lòng thắng “giặc”

Cô sẽ dạy con nghe về giai đoạn lịch sử đặc biệt

Tết Cô Vi…dài nhất hệ mặt trời.

 

Nay nhập trường rồi, ngoan giỏi nhé con ơi!

Cô trò nắm tay nhau băng qua đại dịch

Để bố mẹ vững tin trên hành trình sự nghiệp

Có Paris ở đây, nâng bước con yên bình!!!

Hà Nội, 11/5/2020

Tác giả: Anh Thị Lan Lê

Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt

Chủ tịch Hệ thống Mầm non Paris Montessori

#Hết_Tết_Covid