Những ngày đầu tiên của Khóa đào tạo Lãnh đạo, chủ trường, trợ tá, giáo viên Montessori tại Hà Nội, tháng 5/2018

Điều trước hết chúng tôi mang đến cho những giáo viên không phải là kiến thức mà là nhận thức về giá trị bản thân. Khi người làm giáo dục hiểu được sứ mệnh, mục tiêu và tin tưởng và giá trị thực của bản thân mình, họ sẽ sẵn sàng chung tay cùng chúng tôi trao truyền những tinh hoa nhân loại đến với học trò Việt Nam.

________________
TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO:
Khóa đào tạo lãnh đạo, chủ trường: https://bit.ly/2wBg9p5
Khóa đào tạo Trợ tá Montessori: https://bit.ly/2Ig92nu
Khóa đào tạo GV Montessori tinh hoa: https://bit.ly/2rCkEuG
_________________
LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA GẦN NHẤT:
Khóa đào tạo tại Hà Nội: Ngày 21/05/2018.
Khóa đào tạo tại HCM: Ngày 04/08/2018.
Link đăng ký tham gia các khóa học: https://bit.ly/2IwbY2G
_________________
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO:
Đơn vị đào tạo – Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt:http://iedv.edu.vn
Chuyên gia đào tạo – Viện trưởng, ThS. Lê Thị Lan Anh:https://lethilananh.vn
_________________
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt
Hotline: 0898 571 456 (Mr Quang Thăng); 090 228 98 11 (Mrs Lan Anh).
Email: cskh.vieniedv@gmail.com.