Nhật ký ngày 22/09/2018 by học viên Nguyễn Huyền Trang

Nhật ký ngày 22/09/2018
#K18_Khóa_Đào_tạo_LãnhĐạo_Quản_trị_Trường_Montessori
#Viện_Phát_Triển_Giáo_Dục_Và_Trí_Tuệ_Việt
#Tại_Trường_Paris_Montessori
#K18_Khóa_Đào_tạo_Giáo_viên_Montessori_
Fb quan tâm hỏi bạn đang nghĩ gì?
Uh thì nghĩ đến Trung Thu này, nghĩ vu vơ này và em nó đang nhớ một số người….. cô Lê Thị Lan Anh cô Hương Nguyễn Iedv và thầy Quang Thăng!!!! 
Mặc dù hôm nay không có các thầy cô ở nhà nhưng K18 vẫn hoạt động với 200% năng lượng và nhiệt huyết! 17 bài học của lĩnh vực #Thực_hành_cuộc_sống đã được cô Hồng Gấm Nguyễn hướng dẫn tỉ mỉ và tất cả chúng em đều đã được thực hành! Hôm nay bọn em tan sớm, mới có 6h kém ạ

Bọn em dự kiến xong lúc 4h để họp nhóm cho hoạt động thực hành ngày mai nhưng chưa thực hiện đúng kế hoạch vì quá hăng say tập giảng!!!

Mong nhớ các thầy cô về!!! Yêu thương