Trang chủ Đào Tạo Nhật ký K33 – Khóa đào tạo Cán bộ quản lý, Trợ...

Nhật ký K33 – Khóa đào tạo Cán bộ quản lý, Trợ tá, giáo viên Montessori

Chia sẻ
Làm mẹ của 1 em bé trong gia đình nhỏ hay nhiều nhiều em bé trong ngôi trường lớn thì đó đều là công việc mà chúng ta cần dấn thân vào con đường tự học, tự trưởng thành.

Con đường phúc lạc này đòi hỏi sự kiên nhẫn học hỏi không ngừng. Bạn không thể dùng những kiến thức cũ để dạy trẻ trong môi trường mới, trong những cách tiếp cận cuộc sống mới, trong một em bé của xã hội mới.

Con đường ấy cũng đòi hỏi sự khiêm nhường. Núi cao sẽ có núi cao hơn, leo lên đỉnh núi để tự hào bước tiếp chứ không phải để dừng chân tận hưởng. Dù đang ở đỉnh cao nào của tri thức chúng ta cũng cần tiếp nhận, chắt lọc và bổ sung.

Con đường ấy cũng đòi hỏi sự nhạy bén bởi chúng ta không thể chờ người khác luôn cầm tay chỉ việc cho mình. Con của chúng ta, việc là của chúng ta.

Đặc biệt, hành trình này đòi hỏi sức khỏe nội lực và lòng can đảm. Để không ngừng bước tiếp khi đã dấn thân!

Do đó ngày hôm nay, tại Việt Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt, K33 vẫn say sưa cùng nhau tiếp nhận Montessori, tiếp thêm năng lượng cho tuần mới trở về ngôi trường yêu thương.