Mượn & tiếp lời cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong 2 bài thơ

“Trời sinh, trời ắt đã dành phần
Tu hãy cho hiền, dạ có nhân” [1]
Phước lộc hay không thời đã định
Phải đâu “cướp phát” giữa thanh thiên.

Những tưởng tranh khôn, khôn hóa dại
Kẻ dại ai ngờ hóa dại khôn
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao” [2]


__________
Mượn & tiếp lời cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong 2 bài thơ:
[1] Cảnh Nhàn…
[2] Có Phúc Có Phần
https://lethilananh.vn