K22_Nhật ký chiều đầu tiên

Khép lại một buổi sáng lưu luyến với cha mẹ, bộ đội nhí bắt đầu làm quen với môi trường mới, nhịp sinh hoạt mới, bạn mới, thầy cô mới.

Hậu phương có lẽ ba mẹ mong ngóng lắm. Và ở đây, các chú bộ đội nhí “cháy” hết mình với các hoạt động.

Cùng xem, một buổi chiều xa nhà của các con. Theo ba mẹ, các con đã THÍCH NGHI hay chưa?

Yêu thương từ tiền tuyến
Trân quý gửi hậu phương
Ba mẹ hãy an lòng
Vững tin bộ đội nhé!

With love,
Nhật ký K22, chiều 25/6/2017

Ban truyền thông

Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt