K22 và khoảnh khắc “sầu riêng” của cô trò

Cô trò mình đã đến bên nhau
Khoảnh khắc thật mau 4 ngày khói lửa
Mai này lớn khôn, khắc ghi con nhé
Nơi này, K22 luôn nhớ đến con!

“Từng chặng đường dài mà ta qua
Đều để lại kỉ niệm quý giá”

With love,
Lê Thị Lan Anh

Ban truyền thông

Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt