K20_Chuyên đề Thuyết trình trước đám đông

Không dễ gì để trình bày mạch lạc ý kiến của mình cho người khác hiểu.
Càng không dễ giữ bình tĩnh khi đứng trước đám đông.

Tất cả đều phải khổ luyện. Và hôm nay, với nhiều bạn là lần đầu tiên đứng nói. Một buổi sáng di chuyển “2 sân khấu”: trong nhà sàn và bể bơi.

Thế nhưng, các chiến sĩ đều rất hợp tác, làm việc trách nhiệm, tập trung. Chúng ta cùng ngắm nhìn các con qua bộ ảnh tại “sân khấu bể bơi” này nhé.

Yêu thương từ K20
Ban truyền thông
Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt – IEDV