“Dạy con từ 20 năm trước khi nó ra đời” (Napoléon)

Chuyện kể rằng: Hoàng đế Napoléon (Pháp) tiếp kiến các mệnh phụ phu nhân, đã hỏi: “Các bà sinh con ra, các bà nghĩ phải dạy con khi nào?”. Một bà mau mắn thưa: “Tôi nghĩ phải dạy con từ thuở lên ba”.

Hoàng đế trả lời: “Không phải”. Một bà khác lên tiếng: “Người ta nói dạy con khi chúng còn trong lòng mẹ”. Hoàng đế vẫn trả lời: “Không phải”.
Các mệnh phụ phu nhân không biết trả lời sao, một bà lên tiếng: “Xin Hoàng đế cho biết là phải dạy con khi nào?”. “Phải dạy con 20 năm trước khi nó ra đời!”, Napoléon đáp.

Mọi người ngỡ ngàng. Thì ra dạy con 20 năm trước, có nghĩa là dạy cha mẹ nó trước. Cha mẹ tốt thì con cái mới tốt. Trong thời đại này, cha mẹ cần phải học nhiều không kém gì con.

Giáo dục sớm không chỉ là thai giáo.
__________________
Cái gì cũng có giới hạn: quặng sắt không thể “giáo dục” được thành vàng. (Mark Twain).

Trẻ em phải được giáo dục, nhưng trẻ cũng cần không gian và cơ hội để TỰ GIÁO DỤC bản thân. (Abbé Dimnet)