Con còi cọc, mụ mị vì… học, cha mẹ câm lặng!

09/04/2017 lananh 0

(Dân Việt) Người lớn đi làm công sở 8 tiếng về nhà không còn muốn cắm mặt vào máy tính làm việc thêm đến 11 – 12 giờ đêm. Người lớn không muốn thì đừng bắt trẻ con học thêm ở nhà đến còi cọc, mụ mị…