Bài học để trưởng thành

Chớ mong tôi trả tiền cho những gì bạn BIẾT. Chỉ có KẾT QUẢ công việc từ những hiểu biết của bạn đó mới xứng để tôi định giá bạn.

Hòn than nào chẳng muốn thành kim cương, nhưng có chịu nổi lửa bóng rát ngàn độ, vượt mọi khó khăn để tôi luyện không?

Còn sợ việc, còn ngại khổ thì than chỉ là than thôi. Chẳng mấy chốc mà lụi tàn.

Muốn biết tương lai bạn khóc hay cười, phải xem quá khứ độ lười của bạn ra sao.

Http://lethilananh.vn
Http://iedv.edu.vn