Trang chủ Lê Thị Lan Anh & Báo Chí, Truyền Hình Học trước lớp 1: Chú trọng học chữ hay kỹ năng sống

Học trước lớp 1: Chú trọng học chữ hay kỹ năng sống

Chia sẻ
Nhà nghiên cứu giáo dục và phát triển trí tuệ trẻ em, thạc sĩ Lê Thị Lan Anh, cho rằng với trẻ tiền tiểu học, việc được trang bị các nhóm kỹ năng sống quan trọng hơn cả việc cho con đi học viết chữ bên ngoài.

Thực trạng băn khoăn của phụ huynh khi con sắp vào lớp 1

– Cô ơi, con em sắp vào lớp 1 rồi, em lo lắm, chỉ sợ cháu không theo được. Nên làm thế nào hả cô? Cô ơi, nếu học trước khi vào lớp 1 thì nên học gì: Học chữ hay học kỹ năng?

– Tôi dự định cho con vào trường chọn này, trường điểm kia. Mấy trường đó mà không học trước thì chớ mơ có “vé” vào. Vậy, tôi nên bắt đầu từ đâu?

– Ôi, có gì mà phải học, cho tụi nhỏ chơi thoải mái, ngày xưa mình có học gì đâu mà vẫn… như này đó thôi.

Đó là ba