MƯA XUÂN -NẮNG VÀNG

04/03/2014 lananh 0

Mưa kìa… ướt áo em mang Anh gửi chút nắng trời Nam ấm nồng Miệng cười tỏa sáng hư không Tình đôi ta đó: Mưa […]